image/svg+xml

فونت متن عربی(عربی-فارسی-اردو-قرآنی)

مقدمه

فونت تیتر فونتی است که برای اندازه های بزرگ، مانند تیتر روزنامه ها، مجلات و فروشگاه ها، نوشته های تاکید شده و اصلی تابلوها و بنرها و … به کار میرود.

طراحی فونت تیتر بیشتر در یک یا دو وزن سنگین انجام میشود. بعد از فونتهای نمایشی، فونتهای تیتر ضخیم بیشتر از فونتهای دیگر مستعد استفاده از قابلیت جدید رنگی شدن هستند.

از نمونه های موفق قدیمی، میتوان به فونت «تیتر» مرحوم حسین عبدالله زاده حقیقی و از نمونه های موفق اخیر،به فونت «لاله زار» برنا ایزدپناه اشاره کرد.

فونت عنوان

فونت تیتر «عنوان» فونت تیتر ساده ایست که جنبه های نمایشی فانتزی ندارد، اما سعی شده در طراحی آن در عین وفاداری به اسلوب ایرانی، نوآوری های کوچکی در فشرده سازی عرضی حروف و بزرگنمایی اجزاء کوچک و اعراب صورت گیرد تا استفاده از آن برای عناوین چندسطری و قرآنی در مقایسه با فونتهای تیتر دیگر، تجربه ای بهتر باشد.

فونت عنوان از علائم قرآنی و زبان اردو پشتیبانی میکند.

پس از بازخورد کامل و رفع اشکالات نسخه های دیگری از این فونت از جمله نسخه رنگی ساخته خواهد شد انشاا….

۱.طراحی فشرده و مناسب برای عناوین چندسطری

فونت عنوان در ارتفاع فشرده طراحی شده که آن را برای استفاده در عناوین چندسطری مناسب تر میکند.

۲.طراحی درشت اعراب

۳.طراحی فشرده بدون تداخل

در فونت عنوان حالات خاص تداخل حروف با نقاط و اعراب پیشبینی شده اند، تا بدون افزایش همیشگی طول این حروف، در مواقع لازم فضای کافی به صورت خودکار بوجود آید.

۴.پشتیبانی از زبان اردو

بستن